شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

چهارمین کنگره ملی زغالسنگ ایران-طبس

حضور شرکت صنعتی و معدنی شمالشرف شاهرود در چهارمین کنگره ملی زغالسنگ ایران

مطالعه بیشتر...

حضور دکترنصیری در شرکت جام امید البرز

بازدید آقای دکترنصیری از کارگاه شرکت جام امید البرز

مطالعه بیشتر...

کمیسیون کارگری معدن ملچ آرام 22فروردین1397

برگزاری کمیسیون کارگری معدن ملچ آرام با حضور مسئولین

مطالعه بیشتر...

بازدید مدیرعامل از معدن ملچ آرام تحتانی

حضور دکترنصیری در جمع کارگران معدن ملچ آرام تحتانی

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ