شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تیر 96

گزارش و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم-تیرماه1396.

مطالعه بیشتر...

دوره آموزشی گازسنجی

برگزاری دوره آموزشی کار با دستگاه های گازسنجی معادن

  

مطالعه بیشتر...

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)28تیرماه1396

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در 28تیرماه 1396

مطالعه بیشتر...

حضور مدیرعامل در معدن ملچ آرام

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن ملچ آرام تحتانی

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ