شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه پیرامون پروژه زغالشویی

برگزاری جلسه با کارشناسان در خصوص پروژه زغالشویی

مطالعه بیشتر...

بازدید از کارخانه زغالشویی

بازدید اساتید دانشگاه صنعتی از پروژه زغالشویی شرکت

مطالعه بیشتر...

جلسه مشترک

برگزاری جلسه مشترک بین شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود و دانشگاه صنعتی شاهرود

مطالعه بیشتر...

جلسه فنی شرکت

برگزاری جلسه فنی معدن با حضور مدیرعامل و کلیه عوامل معدنی شرکت

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ