شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

برگزاری دوره ایمنی 1396/07/17

برگزاری دوره ایمنی بصورت تئوری و عملی در معدن قشلاق

مطالعه بیشتر...

جلسه فنی معادن 04/مهر96

برگزاری جلسه فنی معادن شرکت با حضور روسای معادن

مطالعه بیشتر...

کمیته حسابرسی

برگزاری جلسه کمیته حسابرسی در شرکت

مطالعه بیشتر...

بازدید معدن قشلاق12شهریور96

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن قشلاق 

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ