شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

بازدید معدن زمستان یورت 17/آبان/1396

بازدید میدانی مدیرعامل از معدن زمستان یورت

مطالعه بیشتر...

برگزاری دوره ایمنی 1396/08/17

برگزاری دوره ایمنی در سالن کنفرانس شرکت

مطالعه بیشتر...

مدیریت ریسک در ایمنی معدنکاری

حضور کارشناسان شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در دوره مدیریت ریسک در ایمنی معدنکاری

مطالعه بیشتر...

دوره ایمنی معدن قشلاق 08آبان1396

برگزاری دوره ایمنی به مدت 2 روزدر معدن قشلاق

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ