شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت

علی نصیری بعنوان نماینده معدنکاران در نشست کاری وزیر صنعت معدن و تجارت در شاهرود سخنانی را بیان کرد.

مطالعه بیشتر...

تودیع و معارفه مدیرعامل

تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان آزادشهر

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان آزادشهر در خصوص کارگران معادن شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق

مطالعه بیشتر...

چشم انداز و اهداف

چشم انداز و اهداف شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ