شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه فنی معدن قشلاق در دفتر مرکزی

برگزاری جلسه فنی معدن قشلاق در دفتر مرکزی 

به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه فنی معدن قشلاق با حضور آقای دکتر نصیری مدیرعامل شرکت، مهندس پاکزاد مشاور مدیرعامل، مهندس کاکویی مشاور مدیرعامل، مهندس غلامی معاون معدنی، مهندس قزوینی سرپرست دفتر فنی، مهندس عنایت فرد زمین شناس، مهندس محمودی زمین شناس، دکتر قاسمی مدیرHSE و مهندس خدایی رئیس معدن قشلاق در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ جلسه فنی معدن قشلاق در دفتر مرکزی