شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

بازدید معدن قشلاق 04/آذر/1396

بازدید مدیرعامل شرکت از معدن زمستان یورت غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت صبح روز شنبه 1396/09/04 ساعت 08:00 آقای دکتر نصیری مدیرعامل شرکت بهمراه محمدی رئیس دفتر مدیرعامل، دکتر قاسمی مدیرHSE، مهندس خدایی رئیس منطقه قشلاق و مهندس دری مسئول ایمنی معدن قشلاق از معدن زمستان یورت غربی بازدید بعمل آوردند. در این بازدید آقای مهندس خدایی به ارائه گزارش کامل برنامه و فعالیت های انجام گرفته در معدن و تشریح اقدامات پیش رو پرداختند.

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ بازدید معدن قشلاق 04/آذر/1396