شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

برگزاری دوره ایمنی 1396/09/04

برگزاری دوره ایمنی بهداشت و محیط زیست در معدن قشلاق

به گزارش روابط عمومی شرکت، یک دوره ایمنی بهداشت و محیط زیست در معدن قشلاق تونل3 زمستان یورت غربی با تدریس آقای دکتر قاسمی مدیر HSE و آقای مهندس دری مسئول ایمنی معدن قشلاق با حضور کارگران برگزار گردید.

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ برگزاری دوره ایمنی 1396/09/04