شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه در معدن ملچ آرام

جلسه با حضور فرمانده بسیج کارگری رامیان در معدن ملچ آرام

به گزارش روابط عمومی شرکت، صبح روز دوشنبه 23مرداد1396 جلسه ای با حضور مهندس شریفی رئیس معدن ملچ آرام، فرمانده بسیج کارگری رامیان سرهنگ صادقلو، کارشناس اداره صنعت معدن و تجارت رامیان مهندس صابری، کارشناس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی رامیان مهندس قربانپور برگزار گردید.

در ادامه ی این جلسه توسط کارشناسان مذکور از معدن بازدید بعمل آمد.

 

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ جلسه در معدن ملچ آرام