شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تیر 96

گزارش و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم-تیرماه1396.

به گزارش روابط عمومی شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود(سهامی عام) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 در روز چهارشنبه 28/تیر/1396 ساعت 10:00 برگزار گردید.

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تیر 96