شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه فنی معدن اکلن چهار 07/مرداد/1397

برگزار جلسه فنی معدن اکلن4 با حضور مدیرعامل شرکت

مطالعه بیشتر...

جلسه فنی معدن ملچ آرام تحتانی 07/مرداد/97

برگزار جلسه فنی معدن ملچ آرام با حضور مدیرعامل شرکت

مطالعه بیشتر...

بازدید 04مرداد97معدن قشلاق

بازدید سرزده مدیرعامل از معدن زمستان یورت

مطالعه بیشتر...

بازدید 19تیر97 از معدن قشلاق

بازدید مدیرعامل شرکت آقای دکتر نصیری از مجموعه معادن زمستان یورت

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ